peotect

Fumax- ում մենք հասկանում ենք, որ կարևոր է հաճախորդի դիզայնը գաղտնի պահել: Fumax- ը համոզվում է, որ աշխատողները չեն բացահայտի որևէ նախագծային փաստաթուղթ որևէ երրորդ կողմի, եթե հաճախորդների կողմից գրավոր հաստատում չկա:

Համագործակցության սկզբում մենք կստորագրենք NDA յուրաքանչյուր հաճախորդի համար: Ստորև ներկայացված NDA- ի բնորոշ նմուշը.

ՓՈԽԱՐԵՆ ՈՉ ՄԻ ԲԱԱՀԱՅՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Սույն Փոխադարձ չհրապարակման մասին համաձայնագիրը («Համաձայնագիրը») կազմվում և մուտքագրվում է սույն DDMMYY, և դրանց միջև.

Fumax Technology Co., Ltd. a CHINA Company / Corporation («XXX»), իր հիմնական գործունեության վայրով, որը գտնվում է 27-05 #, East բլոկ, YiHai հրապարակ, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, China 518054, 

և

Հաճախորդ Ուղեկիցy, իր հիմնական գործունեության վայրով, որը գտնվում է պող. 1609 հասցեում:

այսուհետ `սույն Համաձայնագրի ներքո` «Կողմ» կամ «Կողմեր»: Այս փաստաթղթի գործողության ժամկետը 5 տարի է `ստորագրման օրվանից:

ՎԿԱՅ

ԵՐԲ Կողմերը մտադիր են ուսումնասիրել փոխադարձ բիզնեսի հնարավորությունները և, դրա հետ կապված, կարող են միմյանց հաղորդել գաղտնի կամ գույքային տեղեկատվություն:

ՀԻՄԱ, ԱՅՍՏԵ, Կողմերը համաձայնվում են հետևյալի վերաբերյալ.

ՀՈԴՎԱ I I - ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՏԵFORԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Համաձայնագրի նպատակների համար `« Սեփականության մասին տեղեկատվություն »նշանակում է ցանկացած տեսակի գրավոր, փաստաթղթային կամ բանավոր տեղեկատվություն, որը որևէ Կողմ բացահայտում է մյուս կողմին և բացահայտող Կողմի կողմից նշվում է լեգենդով, կնիքով, պիտակով կամ այլ մակնշմամբ` նշելով դրա գույքային կամ գաղտնի բնույթը: ներառյալ, բայց չսահմանափակված `ա) բիզնեսի, պլանավորման, շուկայավարման կամ տեխնիկական բնույթի տեղեկություններ, բ) մոդելներ, գործիքներ, ապարատային և ծրագրային ապահովում, և գ) ցանկացած փաստաթուղթ, հաշվետվություն, հուշագիր, նշում, ֆայլ կամ վերլուծություն ընդունող Կողմի կողմից կամ նրա անունից, որոնք պարունակում են, ամփոփում կամ հիմնված են վերը նշվածներից որևէ մեկի: «Սեփականության մասին տեղեկատվությունը» չի ներառում տեղեկատվություն, որը.

ա) հանրությանը մատչելի է մինչև սույն Համաձայնագրի ամսաթիվը.

բ) հանրությանը հասանելի է դառնում սույն Համաձայնագրի ամսաթվից հետո `ընդունող Կողմի ոչ մի սխալ գործողության միջոցով.

գ) ուրիշներին է տրամադրվում բացահայտող կողմի կողմից ՝ առանց դրանց օգտագործման կամ բացահայտման իրավունքի նմանատիպ սահմանափակումների.

դ) իրավասու է ընդունող Կողմի կողմից `առանց որևէ սեփականության սահմանափակումների` բացահայտող Կողմից այդպիսի տեղեկատվություն ստանալու պահին, կամ ընդունող Կողմին իրավամբ հայտնի է դառնում առանց բացահայտող Կողմի այլ աղբյուրից ստացված սեփականության սահմանափակումների:

ե) ընդունող Կողմի կողմից ինքնուրույն մշակվում է այն անձանց կողմից, ովքեր անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն չեն տիրապետել սեփականության տեղեկատվությանը. կամ

զ) պարտավոր է արտադրվել իրավասու դատարանի կամ օրինական վարչական կամ կառավարական հայցադիմումի համաձայն, պայմանով, որ ընդունող Կողմն անհապաղ ծանուցի իր կողմից բացահայտվող Կողմին այդպիսի դեպքի մասին, որպեսզի բացահայտող Կողմը կարողանա փնտրել համապատասխան պաշտպանիչ հրաման:

 

Վերոհիշյալ բացառությունների նպատակներով `բացահայտումները, որոնք հատուկ են, օրինակ` ինժեներական և նախագծային պրակտիկային և տեխնիկային, արտադրանքներին, ծրագրակազմին, ծառայություններին, գործառնական պարամետրերին և այլն, չեն համարվում, որ նախորդ բացառությունների մեջ են `զուտ այն պատճառով, որ դրանք ընդունված են ընդհանուր բացահայտումներ, որոնք գտնվում են հանրային տիրույթում կամ Ստացողի մոտ: Բացի այդ, հատկությունների որևէ համադրություն չի համարվում, որ նշված է բացառությունների մեջ, զուտ այն պատճառով, որ դրանց առանձին հատկությունները գտնվում են հանրային տիրույթում կամ Ստացողի տիրապետման տակ, բայց միայն այն դեպքում, եթե ինքնին համադրությունը և դրա գործունեության սկզբունքը հանրության մեջ են: տիրույթում կամ ընդունող Կողմի տիրապետման տակ:

 

ՀՈԴՎԱ II

(ա) Ընդունող Կողմը պետք է պաշտպանի բոլոր բացահայտող Կողմի Սեփականության Տեղեկատվությունը որպես գաղտնի և գույքային տեղեկատվություն, և, բացառությամբ բացահայտող Կողմի նախնական գրավոր համաձայնության կամ սույնով սահմանված այլ բանով, չպետք է բացահայտի, պատճենի կամ տարածի այդ Սեփականության Տեղեկատվությունը. որևէ այլ ֆիզիկական անձ, ձեռնարկություն կամ կազմակերպություն ՝ բացահայտման օրվանից հինգ (5) տարի ժամկետով:

բ) բացառությամբ Կողմերի միջև որևէ համատեղ նախագծի հետ կապված, ընդունող Կողմը չպետք է օգտագործի բացահայտող Կողմի գույքային տեղեկատվությունը `ի շահ իր կամ որևէ այլ ֆիզիկական անձի, ձեռնարկության կամ կազմակերպության: ավելի մեծ վստահության համար `ընդունող Կողմերի կողմից ցանկացած երկրի օրենսդրությամբ արտոնագրային հայտ ներկայացնելը, որը հիմնված է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, Կողմի գույքային տեղեկատվության վրա հիմնված վրա, և եթե արտոնագրային որևէ նման հայտ կամ արտոնագրի գրանցում տեղի ունենա խախտմամբ, սույն Համաձայնագիրը, ընդունող Կողմերի բոլոր իրավունքները նշված արտոնագրի հայտի կամ արտոնագրի գրանցման վերաբերյալ ամբողջությամբ փոխանցվում են բացահայտող Կողմին, վերջինիս համար `առանց որևէ ծախսերի, և ի լրումն վնասի ցանկացած այլ դիմումի:

գ) Ընդունող Կողմը չպետք է բացահայտի իր կողմից տարածվող Կողմի գույքային տեղեկատվության ամբողջ կամ որևէ մասը `ընդունող Կողմի ցանկացած դուստր ձեռնարկության, գործակալների, սպաների, տնօրենների, աշխատակիցների կամ ներկայացուցիչների (հավաքականորեն` «ներկայացուցիչներ») `բացառությամբ անհրաժեշտության իմանալ հիմքը: Ընդունող Կողմը համաձայն է տեղեկացնել իր Ներկայացուցիչներից որևէ մեկին, որը ստանում է Բացահայտող Կողմի Սեփականության Տեղեկատվություն դրա գաղտնի և գույքային բնույթի և այդպիսի Ներկայացուցիչի պարտավորությունների վերաբերյալ `այդ Սեփական պայմանագրի պայմանների համաձայն` այդ գույքային տեղեկատվության պահպանման վերաբերյալ:

դ) ընդունող Կողմը կօգտագործի խնամքի նույն աստիճանը ՝ իր համար բացահայտված գույքային տեղեկատվության գաղտնիությունը պաշտպանելու համար, ինչն օգտագործում է իր սեփական գույքային տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար, բայց բոլոր դեպքերում պետք է օգտագործի խնամքի առնվազն ողջամիտ աստիճան: Յուրաքանչյուր Կողմ ներկայացնում է, որ խնամքի այդ աստիճանը ապահովում է համարժեք պաշտպանություն իր սեփական գույքային տեղեկատվության համար:

ե) ընդունող Կողմը անհապաղ գրավոր տեղեկացնում է բացահայտող Կողմին ցանկացած անձի կողմից բացահայտվող Կողմի Սեփականության վերաբերյալ տեղեկատվության յուրացման կամ չարաշահման մասին, որի մասին տեղյակ է ընդունող Կողմը:

զ) ցանկացած փաստաթուղթ կամ նյութ, որը տրամադրվում է բացահայտող Կողմի կողմից կամ նրա անունից, և ցանկացած այլ գույքային տեղեկատվություն `ցանկացած ձևով, ներառյալ փաստաթղթեր, հաշվետվություններ, հուշագրեր, նշումներ, ֆայլեր կամ վերլուծություններ, որոնք պատրաստվել են ընդունող Կողմի կողմից կամ նրանց անունից, ներառյալ նման նյութերի բոլոր օրինակները, ընդունող Կողմը անհապաղ հետ է վերադարձնում բացահայտող կողմին `բացահայտող Կողմի գրավոր պահանջով` ինչ-ինչ պատճառներով:

 

ՀՈԴՎԱ III. ՈՉ ԼԻENԵՆԻՇՆԵՐ, ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Առևտրային գաղտնիքների կամ արտոնագրերի ներքո ընդունող Կողմին ոչ մի լիցենզիա չի տրամադրվում կամ ենթադրվում է այդ Կողմին գույքային տեղեկատվություն կամ այլ տեղեկատվություն փոխանցելով, և փոխանցվող կամ փոխանակված տեղեկատվությունից ոչ մեկը չի կարող ներկայացնել որևէ ներկայացում, երաշխիք, հավաստիացում, երաշխիք կամ խթան արտոնագրերի կամ այլոց իրավունքների այլ խախտումներ: Բացի այդ, բացահայտող Կողմի կողմից գույքային տեղեկատվության բացահայտումը չի կազմում և չի պարունակում որևէ ներկայացում կամ երաշխիք այդ տեղեկատվության ճշգրտության կամ ամբողջականության վերաբերյալ:

 

ՀՈԴՎԱ IV

Յուրաքանչյուր ընդունող Կողմ ընդունում է, որ բացահայտող Կողմի գույքային տեղեկատվությունը կարևոր է Կողմի գործունեության բացահայտման համար և մշակվել է բացահայտող Կողմի կողմից կամ զգալի ծախսերով: Յուրաքանչյուր ընդունող Կողմ հետագայում ընդունում է, որ վնասի փոխհատուցումը չի հանդիսանա ընդունող Կողմի կամ նրա ներկայացուցիչների կողմից սույն Համաձայնագրի ցանկացած խախտման համար պատշաճ միջոց, և որ բացահայտող Կողմը կարող է կարգադրական կամ այլ արդարացի օգնություն ստանալ սույն Համաձայնագրի ցանկացած խախտում կամ սպառնալիք խախտելը շտկելու կամ կանխելու համար: ընդունող Կողմի կամ նրա որևէ ներկայացուցչի կողմից: Նման միջոցը չի համարվում բացառիկ միջոց սույն Համաձայնագրի ցանկացած նման խախտման համար, բայց այն լրացվում է օրենքով կամ բացահայտող Կողմին պատկանող արդարադատության բոլոր այլ միջոցներով:

 

ՀՈԴՎԱ V. ՈՉ ՄԻ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բացառությամբ մյուս կողմի նախնական գրավոր համաձայնության, ոչ մի կողմ, ոչ էլ նրանց համապատասխան ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չի պահանջի կամ աշխատանքի ընդունման պահանջ կդնի մյուս կողմի որևէ աշխատողի սույն ամսաթվից հինգ (5) տարի ժամկետով: Սույն բաժնի նպատակների համար միջնորդությունը չի ներառում աշխատողների միջնորդություն, եթե այդ միջնորդությունը կատարվում է բացառապես ընդհանուր շրջանառության պարբերականներում կամ աշխատողների որոնման ձեռնարկությունում կուսակցության կամ նրա ներկայացուցիչների անունից գովազդի միջոցով, քանի դեռ կուսակցությունը կամ նրա ներկայացուցիչները չեն կատարել: ուղղորդել կամ խրախուսել այդպիսի որոնողական ընկերությանը միջնորդել հատուկ անունով աշխատողի կամ մյուս կողմի:

 

ՀՈԴՎԱ VII. ՏԱՐԲԵՐ

ա) Սույն Համաձայնագիրը պարունակում է Կողմերի միջև ամբողջ փոխըմբռնումը և փոխարինում է սույն թեմային վերաբերող բոլոր նախորդ գրավոր և բանավոր ըմբռնումներին: Սույն Համաձայնագիրը չի կարող փոփոխվել, բացառությամբ երկու Կողմերի կողմից ստորագրված գրավոր համաձայնագրի:

բ) Սույն Համաձայնագրի կառուցումը, մեկնաբանությունը և դրա կատարումը, ինչպես նաև սույն օրենքով բխող Կողմերի իրավահարաբերությունները, կարգավորվելու և մեկնաբանվելու են Կանադայի օրենքներին համապատասխան ՝ առանց հաշվի առնելու դրա դրույթների ընտրությունը կամ բախումը: ,

գ) Հասկանալի և համաձայնեցված է, որ սույն օրենքի որևէ Կողմի կողմից որևէ իրավունքի, լիազորության կամ արտոնության իրականացման ոչ մի ձախողում կամ ձգձգում չի կարող գործել որպես դրա հրաժարում, և որևէ որևէ առանձին կամ մասնակի կիրառում չի բացառի որևէ այլ կամ հետագա կիրառում, կամ սույն օրենքով սահմանված որևէ այլ իրավունքի, իշխանության կամ արտոնության կիրառում: Սույն Համաձայնագրի որևէ պայմաններից որևէ հրաժարում չի համարվում որևէ ժամկետի կամ պայմանի հետագա խախտման համար: Բոլոր հրաժարումները պետք է լինեն գրավոր և ստորագրվեն այն կողմի կողմից, որը ձգտում է պարտավորված լինել:

դ) Եթե սույն Համաձայնագրի որևէ մասը համարվի անթույլատրելի, ապա սույն Համաձայնագրի մնացած մասը կմնա ամբողջ ուժի մեջ:

ե) սույն բաժնով ներկայացված գույքային տեղեկատվության բացահայտումը չի մեկնաբանվում այն ​​բանի համար, որ Կողմերից որևէ մեկը պարտավորեցնի (i) որևէ այլ համաձայնագիր կամ բանակցություն կնքել կամ սույն մյուս Կողմի հետ որևէ այլ տեղեկատվություն ներկայացնել, (ii) ձեռնպահ մնալ այն մտնելուց: որևէ համաձայնություն կամ բանակցություն որևէ երրորդ անձի հետ նույն առարկայի կամ որևէ այլ առարկայի վերաբերյալ, կամ (iii) ձեռնպահ մնալ իր գործունեությունը ցանկացած եղանակով իր ընտրությամբ. պայմանով, որ (ii) և (iii) ենթակետերով նախատեսված ջանքերը հետապնդելու հետ կապված, ընդունող Կողմը չի խախտում սույն Համաձայնագրի դրույթներից որևէ մեկը:

զ) եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ, որևէ Կողմ չի կարող հրապարակվել սույն Համաձայնագրի կամ դրա հետ կապված քննարկումների վերաբերյալ որևէ հրապարակային հայտարարություն ՝ առանց մյուս Կողմի նախնական գրավոր հաստատման:

է) Սույն Համաձայնագրի դրույթները ձեռնտու են սույն Կողմերին և նրանց թույլատրված իրավահաջորդներին և հանձնարարություններին, և ոչ մի երրորդ կողմ չի կարող փորձել կատարել կամ շահել այդ դրույթները:

Ի վկայություն դրա, Կողմերը կատարեցին սույն Համաձայնագիրը վերևում գրված առաջին ամսաթվի դրությամբ: